ข่าวประชาสัมพันธ์ ไม่มีหมวดหมู่

ขอเรียนเชิญยอดกัลยาณมิตรทุกท่านร่วมเดินทางกราบสักการะสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย

       ขอเรียนเชิญยอดกัลยาณมิตรทุกท่านร่วมเดินทางตามรอย Read More…

ข่าวประชาสัมพันธ์ ไม่มีหมวดหมู่

ขอเรียนเชิญร่วมเดินทางไปทอดกฐินสร้างอาคาร 72 ปี ณ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

🏫 เนื่องในวาระครบรอบ 15 ปี 🏫 แห่งการจัดตั้งมหาวิทยาลัยธ Read More…