ไม่มีหมวดหมู่

วิชาแนะนำ

เปิดบ้าน DOU วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม นี้

อยากเสริมคุณค่าให้ชีวิต พบกับทางเลือกในการศึกษา ต้องมา.. DOU OPEN HOUSE 2018 เลือกวิชาที่ชอบ เสริมความรู้ที่ใช่ ให้ชีวิตมีคุณค่าและมีความสุข..

ยินดีต้อนรับทุกท่าน ห้ามพลาดนะคะ!!

 

ชุดวิชาแนะนำ

GL203     กฎแห่งกรรม

GL204     ศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

DF102     กัลยาณมิตร

GB407    พระไตรปิฎกศึกษา

SB102     พุทธวิธีพัฒนานิสัย

GB413    ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

 PE001     ฝึกประสบการณ์พุทธศาสตร์