กิจกรรมที่ผ่านมา

DOU ปฏิบัติธรรมกลั่นใจใส ๆ รุ่นที่ 1 วันที่ 17-19 สิงหาคม 2561 ณ เขาใหญ่

โลกนี้ถูกอวิชชา คือความไม่รู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตห่อหุ้มไว้ การจะรู้จักพระนิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตนั้น จึงเป็นไปได้ยากมาก

ตลอดเวลา 15 ปี มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย มีความมุ่งมั่นที่จะรวบรวมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเผยแผ่วิชชาธรรมกายให้กว้างไกลไปทั่วโลก

ในวาระโอกาสอันดีครบรอบ 15 ปี DOU จัดรวมใจศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และเจ้าภาพทุนการศึกษา ร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม และถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรให้ได้เรียนธรรมะโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย..

บรรยากาศการปฏิบัติธรรมเป็นไปอย่างอบอุ่น และประทับใจกันมาก โดยได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย คณบดีคณะพุทธศาสตร์ และพระอาจารย์ทุกรูป รวมถึงวิทยากรพิเศษอาจารย์ลือพงศ์ ลีลพนัง นายกสมาคมมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ที่พูดถึงความสำคัญของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย DOU ว่า
“DOU เป็นสถาบันการศึกษาที่จะรักษาคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และมหาปูชนียาจารย์ คือ พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เพื่อส่งต่อคนรุ่นหลังให้ได้เรียน ได้ศึกษา และประพฤติปฏิบัติตามแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง”

DOU ขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร และบุญจากการปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสๆ รุ่นที่ 1 ของทุกท่านค่ะ

ครั้งหน้ารุ่นที่ 2 วันที่ 21-23 กันยายน 2561 ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจทุกท่าน มาร่วมปฏิบัติธรรมและถวายทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร เพื่อสร้างปัญญาบารมี ในวาระครบรอบ 15 ปี DOU ด้วยกันนะคะ

ติดต่อสอบถาม : ทิพย์ 0876557079