ข่าวประชาสัมพันธ์ ไม่มีหมวดหมู่

ขอเรียนเชิญยอดกัลยาณมิตรทุกท่านร่วมเดินทางกราบสักการะสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย

       ขอเรียนเชิญยอดกัลยาณมิตรทุกท่านร่วมเดินทางตามรอยบาทพระศาสดาสู่แดนพุทธภูมิ ท่านจะได้กราบสักการะสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธจุดกำเนิดพุทธศาสนา ได้แก่ ลุมพินี สถานที่ประสูติ มายาเทวีวิหาร, เสาหินอโศก พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สารนาถสถานที่แสดงปฐมเทศนา, ล่องเรือแม่น้ำคงคา ชมเมืองพาราณสี กุสินาราสถานที่ปรินิพพาน และทัศนาถ้ำมรดกโลก ที่ ถ้ำอชัญต้า ถ้ำเอลโลร่า ชมงานแกะสลักอายุกว่า 2000 ปี

     ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-429-1974 หรือไลน์ไอดี ynnej072

     รับจำนวนจำกัด