ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาDOU และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมกิจกรรมตามรอยพระไตรปิฎก

👩🏻‍🎓 ขอเชิญนักศึกษาDOU
และผู้สนใจทุกท่าน
ร่วมกิจกรรมตามรอยพระไตรปิฎก

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561
จ.พระนครศรีอยุธยา

🚙 ร่วมเดินทางไปศึกษา
โครงการพระไตรปิฎก
ฉบับวิชาการ
การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน
ทุกสายจารีต ของพม่า ไทย
กัมพูชา ศรีลังกา สู่ระบบดิจิตอล

📜 ศึกษา การเผยแผ่พุทธศาสนา
ของพระอุบาลีเถระ
จากสยามวงศ์ สู่ศรีลังกา

📖 และศึกษาประวัติศาสตร์
พุทธศาสนาในสมัยอยุธยา
ณ พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา
และวัดพระศรีสรรเพชญ์
อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา
จากนั้น ศึกษาวัฒนธรรมอยุธยา
ตลาดน้ำอโยธยา

🔥ด่วน รับจำนวนจำกัด🔥
ติดต่อสอบถาม โทร 0922978636
Line ID 0922978636