ข่าวประชาสัมพันธ์

Easy Tips for a Healthy Mind and Body หลักสูตรพัฒนาคุณภาพทั้งร่างกาย และจิตใจ แบบประเมินผลจริง

กำหนดการอบรม
วันที่ 8-13 ก.พ.62
ณ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
..
►ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
☑ การตรวจสุขภาพเพื่อประเมินผลความเสี่ยงด้านสุขภาพ เบาหวาน ความดัน ดัชนีมวลกาย
☑ การประเมินผลความเสี่ยงทางหัวใจ และหลอดเลือด
☑ ความรู้ด้านการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ ฯลฯ
☑ การออกกำลังกายและสมรรถภาพทางกาย
☑ การปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง
☑ ความสดชื่น ความผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ
..
►เนื้อหาที่คุณจะได้เรียนรู้
☑ เรียนรู้โรคที่มากับพฤติกรรมเสี่ยง
☑ การบริโภคอาหารอย่างถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนบำบัด
☑ ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ
☑ เรียนรู้เทคนิคการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี
☑ เทคนิคการฝึกสมาธิจากโครงการ 2 สัปดาห์
☑ ความรู้อันทรงคุณค่าจากมรดกธรรม พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
..
►ประวัติวิทยากร
1.พระมหาดร.วุฒิชัย วุฑฺฒิชโย ปธ.9 คณบดีคณะพุทธศาสตร์ DOU
2. พระอภิเชษฐ มุทุจิตฺโต พระอาจารย์สอนมรดกธรรมพระมงคลเทพมุนี มากกว่า 10 ปี
3. แพทย์หญิง ดร.รัตนา ยอดอานนท์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ผู้เชียวชาญประสบการณ์วิชาชีพ มากกว่า 25 ปี

**หลักสูตรนี้มีกิจกรรม workshop เพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ**

**ด้วยความรักและห่วงใยสุขภาพกายและจิตใจของนักสร้างบารมีอย่างแท้จริง**
———————————————–
สอบถามข้อมูล
ดร.เขมิกา โทร 081-428-8399
Line ID:thuy.dou
..
คลิกลงทะเบียน 👉

https://line.me/ti/p/kLeYtLPbR0