ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครและลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา ที่ 2 ปี 2562 วันที่ 1 กันยายน – 6 ตุลาคม 2562

📕📚 มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่และเปิดรับลงทะเบียนเรียน
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
📚 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2562 📚

📕 ติดต่อสมัครเรียน
📝วันจันทร์ – วันเสาร์ ที่ศูนย์ประสานงาน DOU
อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง อาคาร 3 ชั้น 2 ข้างสำนักงานมูลนิธิธรรมกาย
วัดพระธรรมกาย
📝วันอาทิตย์ สมัครเรียนได้ที่เสา N26 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

📌สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์: 06-2620-9090 , 08-6326-3822
Line: @dou.us
www.dou.us
https://youtu.be/vviJgj8Q6jI

#DOU
#การศึกษาเพื่อศาสตร์แห่งการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์