สมัครเรียน

ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. กรอกใบสมัครทาง www.dou.us (โปรดเตรียมบัตรประชาชนเพื่อกรอกข้อมูล)

2. ชำระค่าธรรมเนียมที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาคลองหลวง

เลขที่ 982-1416-179

ชื่อบัญชี พระวุฒิชัย นิยมวัน

3. แนบหลักฐานการชำระเงินทาง www.dou.us หรือ Line ID : dou.us หรือ info@dou.us

4. รอรับสื่อการเรียน (หากนักศึกษายังไม่ได้รับสื่อการเรียนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งหลักฐานการชำระเงินให้ DOU โปรดติดต่อมหาวิทยาลัย ตามช่องทางด้านล่าง)

สมัครเรียนที่นี่
————————————————————————————-

ช่องทางการติดต่อมหาวิทยาลัย สำหรับประเทศไทย

1) ติดต่อด้วยตนเอง

            วันจันทร์ เสาร์          เวลา 9.00 – 11.00 น. และ 13.00-17.00 น.

            ศูนย์ประสานงาน DOU  อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ โซนอาคาร 3  ชั้น 2

            วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

            โทรศัพท์          062-620-9090, 08-6326-3822

   วันอาทิตย์          เวลา 8.00 – 15.00 น.    เสา N 26 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย