ประเทศไทย

  1. ติดต่อด้วยตนเอง

วันจันทร์ – เสาร์          เวลา 9.00–11.00 น. และ 13.00-17.00 น.

ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ  โซนอาคาร 3 ชั้น 2

วัดพระธรรมกาย  ต.คลองสาม อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

 

วันอาทิตย์          เวลา 8.00 – 15.00 น.

เสา N26 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

โทรศัพท์            062-620-9090, 086-326-3822

 

  1. ทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารต่างๆ โดยจ่าหน้าซองมาที่

ศูนย์ประสานงานดีโอยู

ตู้ ป.ณ.69 ปณจ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 12120

 

  1. ทาง Internet

website:      www.dou.us

e-Mail:       info@dou.us  (สำหรับนักศึกษาในประเทศไทย)

jp-dou@dou.us  (สำหรับนักศึกษาในประเทศอื่นๆ)