ภาคพื้นอเมริกา

 
1. วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย  Dhammakaya International Meditation Center
ที่อยู่ P.O.Box 1036, 865 E. Monrovia Pl., Azusa, CA 91702 USA
โทรศัพท์ + (1) 626-334-2160
แฟกซ์ + (1) 626-334-0702
E-mail watstockholm@live.com
Website dimcus_ca@dhammakaya.or.th
 
2. วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  Seattle Meditation Center
ที่อยู่ 21910   44th Ave. W., Mountlake Terrace, WA 98043, USA
โทรศัพท์ +(1) 425-608-0096
แฟกซ์ + (1) 425-608-0096
E-mail seattle072@yahoo.com
Website
 
3. วัดพระธรรมกายชิคาโก Meditation Center of Chicago
ที่อยู่ 6224 W.Gunnison St., Chicago, IL 60630 USA
โทรศัพท์ +(1) 773-763-8763
แฟกซ์ +(1) 773-763-7897
E-mail mcc_072@yahoo.com
Website -
 
4. วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. Meditation Center of D.C.
ที่อยู่ 3325 Franconia Rd., Alexandria, VA 22310 USA
โทรศัพท์ + (1) 703-329-0350
แฟกซ์ + (1) 703-329-0062
E-mail mdc072@yahoo.com, mdc072@meditationdc.org
Website -
 
5. วัดพระธรรมกายออเรกอน Oregon Meditation Center
ที่อยู่ 1244 NE. Cesar E.Chavez  Blvd., Portland, OR  97232
โทรศัพท์ + (1) 503-252-3637
แฟกซ์ -
E-mail omc072@yahoo.com
Website www.dimcor.org
 
6. วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี Dhammakaya International Meditation Center of New Jersey
ที่อยู่ 257 Midway Ave., Fanwood, NJ 07023 USA
โทรศัพท์ + (1) 908-322-4187
แฟกซ์ + (1) 908-322-1397
E-mail dimc_nj@yahoo.com
Website -
 
7. วัดพระธรรมกายมินเนโซตา  Minnesota Meditation Center
ที่อยู่ 242 Northdale Blvd NW, Coon Rapids, MN 55448 USA
โทรศัพท์ + (1) 763-862-6122
แฟกซ์ -
E-mail mmc_072@yahoo.com
Website -
 
8. วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์  Dhammakaya Meditation Center Silicon Valley
ที่อยู่ 280 Llagas Rd.,Morgan Hill, CA 95037-3010
โทรศัพท์ + (1) 408-779-4270
แฟกซ์ -
E-mail dmc_sv@outlook.com
Website -
 
9. วัดพระธรรมกายบอสตัน  Dhammakaya Meditation Center Boston
ที่อยู่ 65 Roberts Street, Quincy MA 02169
โทรศัพท์ + (1) 617-479-0674
แฟกซ์ + (1) 617-479-0674
E-mail bostonmeditation@gmail.com
Website -
 
10. วัดพระธรรมกายจอร์เจีย  Georgia Meditation Center
ที่อยู่ 4522 Tilly Mill Road, Atlanta, GA 30360 USA
โทรศัพท์ +(1) 770-452-1111
แฟกซ์ + (1) 770-452-1111
E-mail gmc072@yahoo.com
Website -
 
11. วัดพระธรรมกายเท็กซัส  Meditation Center of Texas
ที่อยู่ 1011 Thannisch Dr., Arlington, TX 76011 USA
โทรศัพท์ + (1) 817-275-7700
แฟกซ์ + (1) 817-275-7700
E-mail meditationtexas@gmail.com
Website -
 
12. วัดภาวนาเทนเนสซี  Dhammakaya Meditation Center Tennessee
ที่อยู่ 2033 Ghee Rd., Murfreesboro, TN 37127
โทรศัพท์ + (1) 615-624-6816, + (1) 615-939-7743
D-Phone 4518
E-mail dimctn@hotmail.com
Facebook dmctn072
 
13. วัดพระธรรมกายฟลอริดา Florida Meditation Center
ที่อยู่ 1303 N. Gordon St., Plant City, FL 33563 USA
โทรศัพท์ + (1) 813-756-3796
แฟกซ์ + (1) 813-283-0050
E-mail floridameditation@hotmail.com,  floridameditation@gmail.com
Facebook -
 
14. วัดภาวนาปาล์มบีช  Palm Beach Meditation Center
ที่อยู่ 6080 Pine Drive, Lake worth, FL 33462
โทรศัพท์ + (1) 561-472-7073
แฟกซ์ + (1) 813-283-0050
E-mail palmbeach072@gmail.com
Facebook -
1. วัดภาวนามอนทริออล  Centre Meditation Dhammakaya de Montreal
ที่อยู่ 4030 Boulevard Lévesque Ouest Laval, QC H7W 2N9, Canada
โทรศัพท์ + (1) 514-800-8637
แฟกซ์ -
E-mail dimcofmontreal@gmail.com
Facebook Watbhavana Montreal
 
2. วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์  Dhammakaya International Meditation Society of B.C
ที่อยู่ 3331 Capella Pl., Richmond, BC V6X 3N3, Canada
โทรศัพท์ + (1) 604-304-3031
D-Phone 4511
E-mail 072dimc@gmail.com
Website http://dims-bc.com/