ภูมิภาคตะวันออกกลาง

 
1. ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน  Bahrain Meditation Center
ที่อยู่ 1301 Road No. 5641, Block No. 0356, Manama City, Bahrain
โทรศัพท์ +(973)1724-3274
E-mail dimc.bahrain@gmail.com
1. ศูนย์ปฏิบัติธรรมดูไบ  Dubai Meditation Center
ที่อยู่ 77a St 83a, Al Warga’a2, Dubai, UAE.P.O.Box 36943
โทรศัพท์ +(971)5-01044-348, +(971)5-0244-3466,+(971)428-01629
E-mail dimc_uae@hotmail.com
1. ศูนย์ปฏิบัติธรรมโอมาน  Oman Meditation Center
ที่อยู่ 823 Way 6305, Bauwsher, Muscat, Sutanate of Oman
โทรศัพท์ + (968) 9571-9848, + (968) 9714-7762
E-mail dimc_oman@hotmail.com