ภาคพื้นโอเชียเนีย

 
1. วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์   Wat Phra Dhammakaya Sydney
ที่อยู่ Lot 3 Inspiration Place Berrilee NSW 2159
โทรศัพท์ + (61) 2-9655-1128, + (61) 2-9742-3031
E-mail pst113@gmail.com
Website www.dhammakaya.org.au
 
2. วัดพระธรรมกายบริสเบน  Wat Phra Dhammakaya Brisbane
ที่อยู่ 73 Lodge Road, Wooloowin Brisbane, Queensland, Australia
โทรศัพท์ + (61) 7-3857-3431
E-mail pipatpon_kitti@hotmail.com
 
3. วัดพระธรรมกายเมลเบิร์น   Wat Phra Dhammakaya Melbourne
ที่อยู่ 18 Centenary Drive, Mill Park Vic, Australia
โทรศัพท์ + (61) 3-9437-6255
E-mail ronrawee@yahoo.com.au
 
4. วัดพระธรรมกายเวสเทิร์นออสเตรเลีย    Wat Phra Dhammakaya WA
ที่อยู่ (Lot 3)110 Caponi rd, Barragup WA 6209/6210
โทรศัพท์ +(61)8-9535-1023
E-mail phratawee_072@hotmail.com
 
 5. ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองอัลบูรี     Dhammakaya Meditation Centre Albury
ที่อยู่ 88 Finlay Road, Thagoona NSW 2640
โทรศัพท์ + (61) 2-69361146
E-mail pst113@gmail.com
1. วัดพระธรรมกายดันนีดิน    Wat Phra Dhammakaya Dunedin
ที่อยู่ 33 Barnes Drive, Caversham, Dunedin, New Zealand 9011
E-mail tikkhino@hotmail.com
โทรศัพท์ + (64) 3487-6772
 
2. วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์  Wat Phra DhammakayaAuckland
ที่อยู่ 41A Seaview Road, Castor Bay, Auckland, New Zealand
โทรศัพท์ + (64) 21-938592
E-mail pst113@gmail.com
 
 3. ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวลลิงตัน  Wellington Meditation Centre
ที่อยู่ 298 Main Road, Tawa, Wellington, 5028 New Zealand
โทรศัพท์ + (64) 4232-5923
E-mail spt072@gmail.com
 
1. ศูนย์ปฏิบัติธรรมโซโลมอน   Solomon Islands Meditation Center
ที่อยู่ P.O.Box 865 Bakoi, East Kola’Ridge, Honiara, Guadalcanal, Solomon, Islands
โทรศัพท์ + (67) 7-2025
E-mail pst113@gmail.com