ภาคพื้นแอฟริกา

 
1. วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก    The Johannesburg Meditation Center
ที่อยู่ 535 Nupen Crescent, Halfway House 1685.
ตู้ ปณ. P.O. Box 6471, Halfway House 1685, South Africa
โทรศัพท์ +(27)-11-312-1382
E-mail info@peaceforafrica.org
Website www.jmc.org.za
 
2. วัดพุทธเคปทาวน์    The Buddhist Temple of Cape Town
ที่อยู่ 49 Balers Way, Sunset Beach, Milnerton 7441 Malmesbury, Western Cape, South Africa
โทรศัพท์ +(27)21-552-9333
E-mail capetownmeditation@hotmail.com