ประวัติ DOU

 Dhammakaya Open University (DOU) หรือ มหาวิทยาลัยธรรมกาย ก่อตั้งขึ้นตามดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย (ไชยบูลย์ สุทธิผล) ที่ท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกผ่านระบบการศึกษา ซึ่งเป็นการวางรากฐานทางศีลธรรมให้แก่มวลมนุษยชาติได้อย่างมั่นคง ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสันติภาพให้เกิดกับมวลมนุษยชาติ และพบความสุขที่แท้จริง

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ได้รับการก่อตั้งและดำเนินงานโดย Dhammakaya International Meditation Center of California (DIMC) หรือวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เพื่อจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในระบบการศึกษาทางไกล โดยอาศัยอำนาจตามความในอนุบัญญัติ 10 บรรพ 59 และมาตรา 94739 (b) ของรัฐบัญญัติสถาบันการศึกษาด้านอาชีวะและอุดมศึกษาเอกชน ปี 2007 และมาตรา 94874(e) ภายใต้รัฐบัญญัติสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับปรับปรุง) ปี 2009 และได้รับการรับรองเป็นสถาบันการอุดมศึกษาเอกชนด้านศาสนาให้เปิดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ตั้งอยู่ที่ 865 E. Monrovia Pl., Azusa, California 91702   ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีศูนย์ประสานงานกว่า 40 แห่ง
ทั่วโลก  สำหรับประเทศไทยได้มอบหมายให้ “ศูนย์ประสานงานดีโอยู” เป็นตัวแทนประสานงานในประเทศไทย

หากต้องการข้อมูลเรื่องการจดทะเบียนก่อตั้งมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามโดยตรงได้ที่

Bureau for Private Postsecondary Education

2535 Capitol Oaks drive Suite 400, Sacremento, CA 95833

www.bppe.ca.gov   Phone (916)4316959    Fax. (916)2631897